top of page
LOGO.png

משחקי מילים תש"ף

תשבץ קלאסי 

rak_mila_circle.png

1.

תלמידים יקרים!

התשבץ הוא חידת מילים המשתלבות במאוזן  ובמאונך בתוך תבנית משורטטת של משבצות ריקות, לפי רמזים הניתנים לצד התבנית.

המילים מופרדות באמצעות משבצות שחורות.

האות הראשונה בכל מילה נכנסת למשבצת ממוספרת. המספר צריך להתאים לרמזים הניתנים לצד התשבץ:

מילה שמספר 1. במאוזן – האות הראשונה שלה תהייה במשבצת 1 וההמשך מימין לשמאל

מילה שמספרה 1. במאונך – האות הראשונה שלה תיכתב במשבצת 1 וההמשך מלמעלה למטה.

פתרון תשבצים מבוסס על ידע כללי וידע בשפה.

 

פירושי מילים:

מאוזן – מתייחס להגדרות של מילים הנכתבות מימין לשמאל

מאונך – מתייחס להגדרות של מילים הנכתבות מלמעלה למטה

דוגמה והסבר לפתרון תשבץ

 

בתשבץ זה יש 14 משבצות ממוספרות.

אבל מספר ההגדרות הוא 16

 

כיצד זה אפשרי?

במשבצת 1 (וגם במשבצת 8) מתחילות שתי מילים .

מילה אחת מימין לשמאל (מאוזן), ומילה אחת מלמעלה למטה(מאונך)

 

לכן, ברשימת הרמזים למשבצת מספר 1 יהיו שתי הגדרות,

אנחנו מרוויחים רמז נוסף – שתי המילים העונות להגדרות, יתחילו באותה אות!

שתי ההגדרות למשבצת 1 הן:

מאונך (מלמעלה למטה)
1. השפה הרשמית באמריקה

מאוזן (מימין לשמאל)
1. קרקע

תשבץ דוגמה שלב 1.png

נכתוב במשבצות שתי מילים בהתאמה:
מאוזן – 1. קרקע = אדמה
מאונך – 1. השפה = אנגלית

תשבץ דוגמה שלב 2.png

ומה קרה עכשיו? 

אנו כבר יודעים שהמילה 2 מאונך בת 2 אותיות ומתחילה ב-ד' !
המילה של 3 מאונך בת 3 אותיות ומתחילה ב-ה' !
המילה של 9 מאוזן בת 3 אותיות ומתחילה ב-ל' !
המילה של 12 מאונך מתחילה ב-י'!

תשבץ דוגמה.png

לנוחיותכם  מצורף כאן מאגר 50 תשובות להגדרות  .שנשתמש בהן העמוד זה ובשלושה העמודים הבאים 

 

ועתה נסו לפתור את התשבך כולו: 

מאוזן (מימין לשמאל)

1. קרקע. 

5. גליל עשוי משעווה ובתוכו פתיל שאפשר להדליק.

6. לא חדש.

8. כשעודו צעיר, מילה שמקורה ב"אֵב", צמח צעיר ורענן. כתיב חסר.

9. דחק בכח.

11. מטבע יפני.

12. היד שלו.

13. העיר השנייה שיהושוע כבש.

14. חבר, רֶעַ. 

 

מאונך (מלמעלה למטה)

1. השפה הרשמית באמריקה .

2. גָר, מתגורר.

3. הנקבה של הוא.

4. סוג של צנון קטן ואדום.

7. מגיע אחרי השישי בתור.

8. עשייה, הוצאת דבר לפועל.

10. שאל חידה. 

חדש

שבלונה לפתרון 1.png
תשבץ דוגמה.png

לאחר שפתרתם את התשבץ עליכם להעביר למורה מילה להוכחת הפתרון.

לפניכם שבלונה של המשבצות. בכל משבצת מספר. העתיקו את האותיות המופיעות בתשבץ הפתור אל השבלונה. את המילה שקיבלתם העבירו למורה. 

תשבץ 1.png

תשבץ קלאסי מספר 1

 מאונך

1.  שאלון לבדיקת ידיעות התלמיד

2.  יצור ימי בעל 8 זרועות

3. אדמה שהתרוממה לגובה

4. אחת מארבע פעולת החשבון, לא חילוק

5. אחד המינים  - לא זכר

6.  מתן אמון , התנהגות

10. מעצור בכלי הרכב, ברקס בלעז

12. לא פֹה, ההפך מפֹה

13. אחת הגפיים שלנו

14. אחד הטעמים, כטעם הלענה

הורידו קובץ להדפסה כדי לפתור  את התשבץ על נייר

הגדרות:

מאוזן

1.  מקום התפילה שלנו

7.   חלק היד המחבר בין האמה לזרוע           

8.   מזמר התפילות בבית הכנסת

9.   ידידותי ואוהב

11. היכה, דפק                                              

12. 12 חודשים – ברבים

15. איך עושה פרה?

16. כינוי

17. נתיב, מסלול

לאחר שפתרתם את התשבץ עליכם להעביר למורה מילה להוכחת הפתרון.

לפניכם שבלונה של המשבצות. בכל משבצת מספר. העתיקו את האותיות המופיעות בתשבץ הפתור אל השבלונה. את המילה שקיבלתם העבירו למורה. 

הוכחת פתרון 1.png
PRODUCT

חומרי הלמידה משנים קודמות

חוברת

"ניבים ופתגמים"

חוברת

"מילים נרדפות"

חוברת "כתיב זהה

משמעויות שונות"

חוברת

"איות נכון"

HIDAA

חידת הורים מספר 1

LOGO.png

לפניכם הגדרות ל-5 מילים הנכתבות במאוזן בלבד.

בטור המסומן במאונך מתקבלת מילה. מהי המילה? שילחו את המילה בטופס שלמטה.

הגדרות
1. מתן כבוד או ציון לאדם, לחפץ או ליצירה
2. אזור מובחן בתוך עיר שכולל כמה רחובות וכמה שכונות
3. פיזר חול / שאינה מוכרת / לשון נקבה של זר
4. מסר דין וחשבון
5. עכשיו

חידת הורים מספר 1.png

הגדרות
1. מתן כבוד או ציון לאדם, לחפץ או ליצירה
2. אזור מובחן בתוך עיר שכולל כמה רחובות וכמה שכונות
3. פיזר חול / שאינה מוכרת / לשון נקבה של זר
4. מסר דין וחשבון
5. עכשיו

הוראות לפתרון קל ונוח.

1. כל ההגדרות בחידת ההורים לקוחות מחוברת "איות נכון". קישור לחוברת בהמשך מימין.

2. תוכלו לפתור את התשבץ בתוך המצגת הזו: 

3. בכל מקום בן יש סימן שאלה יש ללחוץ דבל קליק על סימן השאלה ולכתוב את האות הנכונה, עד לקבלת המילים המתאימות להגדרות.

ב ה צ ל ח ה !

ליחצו על האייקון כדי להוריד מצגת 

טופס למשלוח תשובה

"איות נכון" 

כל ההגדרות בחידת הורים מספר 1 לקוחות מחוברת "איות נכון" 

ליחצו על האייקון

להורדת החוברת

Success! Message received.

bottom of page