top of page
LOGO.png

משחקי מילים תש"ף

תשבץ קלאסי 2 

תלמידים יקרים!
פתרו את התשבץ על פי ההגדרות

rak_mila_circle.png

2.

תשבץ 2.png

 מאונך


1. השלכה
2. לשון יהודית שמדברים בה יהודי הגולה באירופה
3. נקודת ציון על סולם מדורג
4. בעל כרם
5. הפנה, ישב, סבב
7. הרבה בצלים קטנים
8. ציור של פני איש
12.  הפיק צליל גבוה מבין שפתיו
14. חומר חשוב לחיים ולבריאות שמסומן באותיות לטיניות וספרות : C, B12
17. מכונה חזקה המשמשת לגרירת מחרשה.
18. גאווה יהירות
19. ארץ שוממה
20. בקשה, הבעת רצון שמשהו יקרה
24. ירק מאכל חריף, ממרכיבי סלט ירקות
27. נע בקצב גבוה
29. שיש לו מראה נעים, בצורה נכונה וטובה 
32. מאגר מים גדול

 מאגר 50 תשובות להגדרות נשתמש בהן בתשבצים הקלאסיים בתכנית

הורידו קובץ להדפסה כדי לפתור  את התשבץ על נייר

הגדרות:

מאוזן


1. מתן תוספת זמן
6. יחס הולם בין בני אדם
9. אופייני
10. נורה חסכונית
11 תואר כבוד לחכם ולמדן בתורה
12. הרכוש שבידו, שנלקח מאוייב, 
13 ביום הזה
15. אחד הכלים במשחק השח-מט
16. מתנה
17. אולם 
21. ההפך מן הטומאה
22. קיים נמצא, נוכח, מילת שמחה על הישג
23. קו שיער מעל השפה העליונה
25. מידה קדומה למדידה
26. נוזל שקוף
28. לעברי, האל שלי
30. מילת שאלה
31. בראש, קודם לאחר
33. אוי, מילה להבעת צער
34. צמח המשמש כתבלין לקפה
35. לוח זכוכית מלוטש מצופה כסף באחד הצדדים
36. כלי מאור עשוי משעווה

לאחר שפתרתם את התשבץ עליכם להעביר למורה מילה להוכחת הפתרון.

לפניכם שבלונה של המשבצות. בכל משבצת מספר. העתיקו את האותיות המופיעות בתשבץ הפתור אל השבלונה. את המילה שקיבלתם העבירו למורה. 

תבנית 2.png
PRODUCT

חומרי הלמידה משנים קודמות

חוברת

"ניבים ופתגמים"

חוברת

"מילים נרדפות"

חוברת "כתיב זהה

משמעויות שונות"

חוברת

"איות נכון"

מאגר

50 תשובות

HIDAA

חידת הורים מספר 2

LOGO.png

עברית במטבח!

בטור המסומן במאונך מתקבלת מילה. מהי המילה? שילחו את המילה בטופס שלמטה.

אמא מסרה לבנה רשימת קניות:
1. סְטֵיק (כתיב חסר)
2. סנדוויץ'
3. צ'יפס (כתיב מלא)
4. פירה
5. פודינג
כתבו בתשבץ את כל המילים שברשימת הקניות בעברית תקנית וגלו בתוך המסגרת מה אמא מתכננת?
את המילה שבמסגרת כתבו בטופס שלמטה ושילחו אלינו את התשובה!

חידת הורים מספר 2.png

כל ההגדרות בחידת הורים מספר 2 לקוחות מדף המידע 

"איך אומרים בעברית" 

איך אומרים בעברית

טופס למשלוח תשובה

 

עברית במטבח

חידת הורים לפתרון ידני

Success! Message received.

bottom of page