top of page
LOGO.png

משחקי מילים תש"ף

ריבועי קסם  

תלמידים יקרים!

תלמידים יקרים! בדומה לתשבץ רגיל, בריבוע הקסם יש הגדרות למילים.  אולם כאן כל ההגדרות הן למילים הנכתבות במאוזן.  הקסם בריבוע הוא  שכל מילה שתירשם במאוזן תופיע גם במאונך! – וזו גם הבדיקה אם פתרתם נכון את הריבוע. 

rak_mila_circle.png

3.

קובץ להדפסת ריבועי הקסם

1. מי שפורץ מהר בבכי
2. מטפחת שהערבים נוהגים לחבוש לראשם
3. טעמו של משקה הדומה ליין
4. ברור ומובן

1. שיש בו תועלת
2. חמור בר
3. נחל או נהר קטן
4. להפוך דבר לפחות סמיך

1. מי שחס על כל הוצאה קטנה
2. נותן אור
3 צפצוף ציפורים
4. נהרג על ידי אדם אחר

ריבועי קסם.png
PRODUCT

באו נלמד עם ההורים! - מילים שכתובות משני חלקים זהים

ביצע את מעשיו בחוכמה, פרנס, דאג לצורכי  הקיום   (כִלכל)
זיהם, טינף   (לִכלך)
קפל העור המכסה את העין   (עפעף)
ירק, תבלין  חריף   (פִּלפל)
הטעה, גרם לחוסר התמצאות (בִּלבל)
זלף,  נטף, גשם ירד קלות  (טִפטף)
כלי לנוזלים, כד   (קנקן)
עלה קטן    (עלעל)
חדר בהדרגה לאדמה, זרם וחדר לאדמה   (חִלחל)
חבר, רע – (ידיד)
ציפור שיר נפוצה   (בּולבול)
דיבר שטויות,  דברים חסרי חשיבות, כך מצייר התינוק   (קִשקש)
כלי קיבול להרתחת מים (קומקום)
נדלק וכבה לסירוגין (הִבהב)
חרק המשמיע קול צירצור (צרצר)
השמיע קול כשל תרנגולת או צפרדע (קִרקר)
לא התייחס... זילזל  (צִפצף)
אבר פנימי בגוף האדם, מווסת את חילוף החומרים.  פרח צמח (לבלב)
מילה נרדפת לעלה (זַלזל)
נעל לשימוש, בדרך כלל, בבית, בים ובברכה, בהולנד תמצא כאלו הרבה (כפכף)
הרס, פגע בשלמות   (קִלקל)
הטיל ספק, לא האמין כל כך    (פִּקפק)
הפעיל אותו שוב ושוב בפעולות מיותרת, לא הפסיק "לקשקש במוח"   (טִרטר)
פירור קטן, למשל- חלקיק חול.  שטף את גרונו בנוזל   (גרגר)
רעד, ניער מצד לצד   (שִקשק) 
ניגלה מעט, ניראה בשוליו   (בִּצבֵּץ)
קירצף, עשה תנועות חזרות ונישנות במאמץ להסיר את הכתם   (שִפשף)
הרעיד, טלטל, גרם להלם   (זִעזע)
קווצת שיער מקורזל   (תלתל)
חשב     (הִרהר)
קוץ       (דרדר)
חלון המצלמה הקובע את רמת החשיפה לאור. הקטין את המידה או הכמות   (צמצם)
סוג פרי שצבעו כתום     (מִשמש)
דיבר באופן משובש ולא רציף     (גִמגם)
לדגים יש כאלו. בשריון האבירים יש את זה. עור הראש המתקלף שנכרך בשיער  (קשׂקשׂ)
סקר בשטחיות – לא התאמץ, חלף במהירות ובקלילות   (רִפרף)    
מנהיג מוסלמי, חזן במסגד – (אִמַאם)

HIDAA

חידת הורים מספר 3

LOGO.png

מילים שכתובות משני חלקים זהים

חידת הורים מספר 3.png

השתמש במאגר המילים שבדף זה כדי לפתור את התשבצון.
מה המילה המתקבלת בתבנית המסומנת?

1. קווצת שיער מקורזל
2. החזן במסגד
3. כלי קיבול להרתחת מים
4. סוג פרי שצבעו כתום
5. חבר, רע
6. דיבר באופן משובש ולא רציף
גלו בתוך המסגרת למי דומים מילים הכתובות משני חלקים זהים?
את המילה שבמסגרת כתבו בטופס הבא ושילחו אלינו את התשובה!

הוראות לפתרון קל ונוח.

1. כל ההגדרות בחידת ההורים לקוחות מרשימת המחלים שבעמוד זה מעל חידת ההורים.

2. תוכלו לפתור את התשבץ בתוך המצגת הזו: 

ב ה צ ל ח ה !

ליחצו על האייקון כדי להוריד מצגת 

טופס למשלוח תשובה

Success! Message received.

bottom of page