top of page
LOGO.png

משחקי מילים תש"ף

חידות היגיון - פרק שלישי

 מילים מתהפכות.

9.

כאמור בפרק הראשון, כל הגדרה בתשבץ היגיון מכוונת את הפותר אל הפתרון בדרכים שונות.
הקשר שבין ההגדרה ופתרונה כפוף לחוקים פנימיים להם קראנו "אסטרטגיה לפתרון".


בואו נבחן את המילה "הגון". ניתן לקרוא את המילה גם משמאל לימין ואז נקבל - "נוגה".

המשמעות של שתי המילים שונה. המקשר בניהן הן האותיות המתהפכות.

מימין לשמאל "הגון" = ישר     ומשמאל לימין "נוגה"= עצוב.   בתכונה זו מרבים להשתמש בחידות היגיון.

הנה חידה לדוגמה: ישר חזר עצוב(4) 

 

החידה מתייחסת למילים המתהפכות הגון / נוגה.

מילת המפתח בחידה, המרמזת על האסטרטגיה "מילים מתהפכות" היא "חזר"

כתבו בתשבץ "נוגה" (תוכלו לכתוב בתשבץ גם את המילה ההפוכה- "הגון". החלטה סופית בהתאם לאותיות הסמוכות בתשבץ)

המבנה של חידה העוסקת בהיפוך אותיות הוא:  יש שתי הגדרות וביניהן מילה המרמזת על היפוך בכיוון:  

חזר, חזרה, חוזר, חוזרת, להחזיר, ישוב, תשוב, שב, שבה, עולה, יורד יורדת, לכיוון השני, סב, סבה (סב= הסתובב) חג, חגה (חג=הסתובב)

נתבונן בחידה נוספת: אדם בוגר  שב להישג הטוב ביותר(3)

המילה "שב" היא מילה המרמזת על האסטרטגיה "מילים מתהפכות"

פתרון

מימין לשמאל - אדם בוגר = איש, 

ומשמאל לימין - ההישג הטוב ביותר = שיא

כתבו בתשבץ "שיא" (תוכלו לכתוב בתשבץ גם את המילה ההפוכה- "איש". החלטה סופית בהתאם לאותיות הסמוכות בתשבץ)

rak_mila_circle.png
תבנית מתהפכות.png
rak_mila_circle.png

בחוברת הלמידה תמצאו בנק הגדרות של מילים מתהפכות ופרושיהן.

מילים אלה יכולות להופיע בתשבצי היגיון.

לדוגמה:

1. מימין לשמאל – אחד ההורים, אחד החודשים צמח רענן, (אב) משמאל לימין – מגיע, מתקרב (בא).

2. מימין לשמאל – מפל מים (אשד), משמאל לימין עשב נוי (דשא).

3. מימין לשמאל  - חוקר ועוקב (בלש), משמאל לימין דרגת התפתחות, ומפלס בסולם (שלב).

4. מימין לשמאל – בן, חוץ, תבואה ושייך לטבע (בר), משמאל לימין מורה הוראה והתקוטט (רב).

כאמור, בחוברת עוד דוגמאות רבות.

בעולם התשבצים האמיתי, כשהמילה מופיעה במאונך, תוכלו למצוא הגדרות הכוללות רמזים נוספים שונים  על האסטרטגייה "היפוך  אותיות"  - בעלייה, בירידה.

דוגמה:

במאונך

הוא קיים את הבטחתו בעלייה  לרקיע(4)

מילת המפתח המרמזת על אסטרטגיה "מילים מתהפכות" היא "בעלייה"

מימש = קיים את הבטחתו

רקיע = שמים

כתבו בתשבץ "מימש" או "שמים"

rak_mila_circle.png

נתבונן בחידה נוספת מהעולם האמיתי:

היא מבוססת על צמד המילים המוכר : "זר" - צרור פרחים,  "רז" : סוד.

החידה : צרור פרחים ישוב לשמור סוד(2)

בואו ננתח את מבנה החידה:   מה התפקיד של המילה "לשמור"?

זר רז.png

התפקיד של המילה "לשמור" הוא להקשות על הפתרון.

 

מחבר החידה השתמש ב"לשמור" כדי להפוך את החידה למשפט שתחפשו בו היגיון.

 

עליכם להתייחס קודם כל למילה "ישוב" ולבדוק אם יש כאן הגדרות למילים מתהפכות!

חומרי למידה

לחץ כאן כדי להוריד את חוברת הלמידה תשבץ היגיון קורס לתלמידי ה'-ו

פתור תשבץ מילים מתהפכות

תשבץ מילה מתהפכת.png

מאוזן
1. הפלג שוב משמיע מנגינה (3)
4. העלה באש חזר ועזב באמצע (3)
7. נאבק ו חזר וסלח (3)
8. מרוב הרעש הפך חסר תקווה (4)
9. שפך מים לכוס ושב לקצץ ענפים (3)
10. צרור פרחים ישוב לשמור סוד (2)
12. לאחר מאבק שב זוהר מסנוור (3)
13. משב אוויר חוזר לנקב (3)

מאונך
2. הספן חזר וראה בשנתו (3)
3. העני שב כחבר בממשלה (2)
4. הנס הפך לעשר מאות (3)
5. כשהחליק במורד שבו הפתיתים לרדת (3)
6. מטלה קשה חזרה אל פתח הר הגעש (3)
8. למרות שהשגיח חזר החרק (3)
11. נתן אות וסימן והפך לזה ששר (3)
12. עולמו נהרס והוא שב ונס (3)
13. טרי חזר וביקש שנטלטל (4)

התשבץ להדפסה

תשבץ
HIDAA

חידת הורים מספר 8

LOGO.png

והפעם - חידת היגיון (מילים מתהפכות)

 הפלג שוב משמיע מנגינה (3)

טופס למשלוח תשובה

Success! Message received.

bottom of page