top of page
LOGO.png

משחקי מילים תש"ף

פָלִינדרוּם

5.

פָּלִינְדְרוֹם הוא מילה, מספר, משפט שקריאתו מימין לשמאל ומשמאל לימין היא זהה (כאשר מתעלמים בדרך כלל מסימני ניקוד, סימני פיסוק, סימני פעולות חשבון).

מקור המילה ביוונית.

rak_mila_circle.png

פלינדרום

 

1.מילת בקשה, בי, במטותא  נא (אנא).
2. מילת הגבלה, אבל; אך; אולם, רק; בלבד (אלא).
3. במרכז הגוף ובמרכז הענין (בלב).
4. בור, צינור או תעלת ניקוז (ביב)
5. מכסה הבית (גג).
6. אחד משני העמים שעל פי היהדות יילחמו זה בזה באחרית הימים (גוג)
7. מלך שהוא גם אח של אבא או אימא וגם כלי קיבול גדול (דוד).
8. קרה, התרחש בזמן עבר (היה).
9. קריאת זרוז, בוא/בואו (הבה) נגילה. 
10. טבעת של אור סביב גוף כלשהו, זוהר, (הִלָּה).
11. נוע, לך מפה, וגם מטבע עתיק (זוז).
12. המריץ, דחף לפעולה מהירה, דִּרְבֵּן, האיץ (זרז).
13. בלשון המקרא סוג של תכשיט, נזם. (חָח).
14. צמח בר, קוצני (חוֹחַ)
15. בוץ, תערובת של עפר ומים המשמש לבניה (טיט).
16. חבר שלי וגם חברים שלי (ידידי).
17. הלוואי שיתקיים (יהי).
18. בדרך זו, באופן זה (כך).
19. שקע בקיר, תא קטן חצוב באבן, וגם כינוי לחדר קטן (כוך).
20. להפעיל צליל של פעמון ובהשאלה להתקשר בטלפון (לצלצל).
21. מכלאת לעופות, וגם מיטה לתינוקות (לול).
22. מקטין את המידה או הכמות, מפחית (מצמצם).
23. פְּגַם, ליקוי (מום).
24. מתעסק בסוג של מוסיקה, וגם נשמור (נגן).
25. נרתיק לאחסון חרב, סכין או להב גדול (נדן).
26. בעל חיים המשמיע צניפה (סוס).
27. סוג של עוף המסוגל לעוף במשך ימים רבים, מבלי לנחות (סִיס).
28. בלבל, סכסך הביך (עִוֵּעַ)
29. חיבר בקרס, או סגר רוכסן (פָּרַף).
30. הגיח לפתע, עלה ממקום כלשהו (צץ).
31. השמיע צפצוף, ובימינו הוסיף הודעה לטוויטר (צִיֵּץ).
32.  סוג של דגים הידועים יותר בשם קרנון (רָר).
33. סוג של הפרשה, נוזל (ריר).
34. סוג של בד המוזכר במקרא, שמח וגם מספר. (שש).
35. אבן קשה מאוד וגם סוג של עוגה  (שיש).
36.  משנה, סגן (תת).
37. סוג פרי הגדל בשדה וגם על עצים (תות)

תשבץ 5.png

פתור את התשבץ הבא. (כל התשובות הן פלינדרום)

מאוזן

3.הלוואי שיתקיים

4.מלך שהוא גם אח של אבא או אימא וגם כלי קיבול גדול

5.מתעסק בסוג של מוסיקה, וגם נשמור

7.סוג של עוף המסוגל לעוף במשך ימים רבים, מבלי לנחות

10.להפעיל צליל של פעמון ובהשאלה להתקשר בטלפון

12.השמיע צפצוף, ובימינו הוסיף הודעה לטוויטר

13.פְּגַם, ליקוי

15.סוג של הפרשה, נוזל

מאונך

1.בוץ, תערובת של עפר ומים המשמש לבניה

2.נרתיק לאחסון חרב, סכין או להב גדול

3.חבר שלי וגם חברים שלי

6.מכסה הבית

7.בעל חיים המשמיע צניפה

8.מקטין את המידה או הכמות, מפחית

9.הגיח לפתע, עלה ממקום כלשהו

11.מכלאת לעופות, וגם מיטה לתינוקות

14.חיבר בקרס, או סגר רוכסן

15.סוג של דגים הידועים יותר בשם קרנון

הורידו קובץ להדפסה כדי לפתור  את התשבץ על נייר

בתשבץ זה יש רק 18 מילים מתוך רשימת המילים שיש במסמך הלמידה "פלינדרום".   19 מילים המופיעים ברשימה לא הוכנסו לתשבץ זה.
 ציין לפני המורה כמה שיותר מילים שלא הוכנסו לתשבץ

HIDAA

חידת הורים מספר 5

LOGO.png

השפה העברית עשירה בצירופי לשון ופתגמים המכילים את אברי גוף האדם.

עיינו בחוברת המצורפי "מכף רגל ועד ראש" ופתרו את התשבץ  הבא. בתשבץ - רק הגדרות במאוזן!

בטור המסומן במאונך מתקבלות שתי מילים. מהן המילים?

שילחו אותן בטופס שלמטה.

1. התעלם מהמציאות
2. במפורש, דִבר ללא היסוס
3. ברצון רב
4. חשוף לעיני כל
5. איבד תקווה, התייאש
6. בחוצפה
7. כעס רב
8. בקיצור, בזריזות
9. מסוגל
10. הקשיב בתשומת לב, האזין היטב
11. כעס, התרגז
12. מתרגז בקלות

כל ההגדרות בחידת הורים מספר 5 לקוחות מדף המידע 

"מכף רגל ועד ראש" 

הורידו את המצגת כדי לפתור על נייר

טופס למשלוח תשובה

תשבץ 5 מעודכן.png

Success! Message received.

bottom of page