top of page
LOGO.png

משחקי מילים תש"ף

מיקוד לקראת חידון

"אלוף משחקי המילים" תש"ף

10.

rak_mila_circle.png

בשנת תש"ף פרסמנו עד כה תשע יחידות. במסגרתן פרסמנו תשע חידות להורים.

לפניכם קישורים ליחידות. בתחתית כל יחידה תמצאו את  החידות להורים:

תלמידים והורים מוזמנים להמשיך ולשלוח פתרונות לתשע החידונים. ב ה צ ל ח ה !

חידון "אלוף משחקי המילים" הסבר מפורט

בחידון 4 שלבים:

שאלה ראשונה לכולם – שאלת תשבץ קלאסי פשוטה וקלה.

גם חידות ההיגיון הקשות ביותר מורכבות מחידות קלאסיות ולכן השאלה יכולה להילקח גם מחוברת תשבץ היגיון.

1

בשאלה שנייה, שאלת בחירה - כל תלמיד יוכל להמר על מספר הנקודות לזכייה.

הוא יוכל לבחור שאלה ברמה קלה  או  שאלה יותר קשה בניקוד כפול.

לשאלה עם ניקוד כפול יהיו 2 תשובות אפשריות.

אם התלמיד ידע את שתי התשובות יקבל ניקוד כפול. דוגמה טובה לכך היא חידת "קפד ראשו" או מילים מתהפכות.

2

שאלה שלישית בכתב. ריבוע קסם. 4 הגדרות תשבץ קלאסי שישתלבו לריבוע קסם. בריבוע הקסם יכללו גם הגדרות מידע כללי.

3

התלמידים יעבירו את הדפים שמילאו לידי השופטים. התלמידים יורדים לאולם.

אנו נקרא ל 12-16 תלמידים שצברו מספר נקודות הגבוה ביותר לחזור לבמה.

בדרכם למקומם יתחלקו התלמידים ל – 4 בתים בהגרלה.

בכל בית יתחרו המשתתפים בינם לבין עצמם, מול הקהל

כך שלפחות רבע מהתלמידים יזכו בניקוד נוסף.

א. חידה ל - 4 בתים: כל רביעייה תוזמן לשולחן ובו 4 מנורות. הם יישאלו חידת 
היגיון אחת, הראשון שידליק את המנורה יקבל זכות ראשונים לענות על החידה ולזכות בניקוד הנוסף.

ב. השלב המכריע -  שאלות היגיון קשות בכתב. לרשות התלמידים 4-5 דקות בלבד!

4

שלב חידות ההיגיון

rak_mila_circle.png
תכני המיקוד לחידון:
1. כל חידות תשבץ הקלאסי וחידות ההיגיון שפורסמו בשלושה הפרקים של חידון ההיגיון:
מילה בתוך מילה
מילה משותפת
והיפוך אותיות
2. קפד ראשו
3. מאגר 50 הגדרות לתשבץ קלאסי.
לנוחיותכם מצורפת חוברת מיקוד.
חומרי למידה

דוגמאות לשאלות בשלבים השונים של החידון

הורידו את הדוגמאות 

בקובץ החידות ופתרונן 

בהצלחה!

OKblue.png
bottom of page